RATOWNICTWO WODNE

BOJA SP - PAMELKA

Boja SP zwana potocznie „Pamelką” to najczęściej używany sprzęt podręczny ratownictwa wodnego na wodach otwartych. Jest on bardzo chętnie używany przez ratowników. Boja SP jest przede wszystkim lekka a przy tym bardzo wyporna. Jest w stanie utrzymać dorosłego człowieka na powierzchni wody. Dodatkowo dzięki swojej barwie jest widoczna z daleka przez co ratownik i poszkodowany jest widoczny ze znacznej odległości. Do Pamelki przymocowana jest bardzo solidna lina o długości od 1,5 m do 2 m oraz szelki o długości około 85 cm. Sama boja wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym lub czerwonym.

Przykładowa akcja ratunkowa z użyciem boi SP

PAS RATOWNICZY WĘGORZ

Pas ratowniczy 'Węgorz' stosowany jest w ratownictwie już do początku lat 90.Jest on bardzo popularny i często stosowany w akcjach indywidualnych, zwłaszcza nad morzem i na wodach szybko płynących. Wykonany jest z gąbki, która nie wchłania wody, dzięki czemu pas unosi się na powierzchni i jest w stanie utrzymać dorosłą osobę. Do pasa przymocowana jest lina o długości około 5 m zakończona szelką, którą przepasamy przez klatkę piersiową. Lina ma kolor czerwony, natomiast sam pas jest żółty.( w Stanach Zjednoczonych pas jest czerwony i wykonany z innego matieriału ) Dodatkowo na jednym końcu węgorza znajduje się karabińczyk a na drugim szekla, dzięki którym możemy poszkodowanego zapiąć w pas.

Przykładowa akcja ratunkowa z użyciem Pasa ratowniczego Węgorz

RZUTKI RĘKAWOWE ORAZ PIŁKOWE

Rzutka rękawowa wykonana jest z syntetycznego pokrowca,w którym umieszczono ciężarek otoczony grubą warstwą styropianu lub poliuretanu chroniącego przed uderzenia tonącego. Materiał ten zapewnia rzutce pływalność. W środku znajduję się też linka o długości 25 metrów i średnicy 6-8 mm, która w czasie rzutu wyplata się z rękawa. Na końcu linki znajduje się pętla, służąca do zamocowania końca linki do nadgarstka ratownika ewentualnie do stałego miejsca na pomoście, łodzi lub karabińczyk za pomocą którego również można wykonać pętlę. Ciężarek połączony jest na stałe z rękawem i liną. Przy rękawie po stronie ciężarka znajduje się pętla ułatwiająca ratowanemu uchwycenie rzutki ręką, natomiast po stronie przeciwnej u wylotu rękawa, taśma z rzepem umożliwiająca zapinanie pokrowca, co zapobiega przypadkowemu wypadaniu zbuchtowanej linki z rzutki.

Przykładowa akcja ratunkowa z użyciem rzutek

KOŁOWRÓT RATOWNICZY

Kołowrót ratowniczy to jeden z najczęściej używanych sprzętów na stanowiskach ratowników wodnych. Wykonany jest najczęściej z elementów plastikowych,ale możemy spotkać także kołowroty metalowe i drewniane. Zawinięta na niego jest 80-cio metrowa lina zakończona szelką bądź szelkami. Kołowrót wykonany jest z bardzo lekkiego materiału, co ułatwia pracę ratownikom. Dzięki temu, że jest przenośny może być wykorzystany na całym kąpielisku.

Przykładowa akcja ratunkowa z użyciem Kołowrotu ratowniczego

KOŁO RATUNKOWE

Koło ratunkowe to najlepiej znany sprzęt ratowniczy. W ostatni latach użycie koła w ratownictwie wodnym znacznie spadło. Nie oznacza to, że przeszło do lamusa i nie jest wykorzystywane przy ratowaniu ludzi. W dzisiejszych czasach mamy wiele odmian kół ratunkowych. Są to tradycyjne koła z linką lub bez jak i koła ślizgowe z linką lub bez. Wykonane są z różnych materiałów. Najczęściej jednak spotykanym jest masywne koło plastikowe w kolorze pomarańczowym z liną o długości do 50 m.

Przykładowa akcja ratunkowa z użyciem Koła ratunkowego

ŁÓDŹ WIOSŁOWA BL 'BELKA'

Łódź BL posiada miejsca dla dwóch ratowników i gniazda na dwie pary wioseł. W starszych modelach tych łodzi można spotkać jeszcze wycięcie w pawęży (na rufie) do umieszczania tam wiosła do tzw. piórkowania (śrubkowania). Łodzie BL posiadają przestrzeń powietrzną w kadłubie, co czyni ją niezatapialną. Jednakże przetarcia stępki, pęknięcia burt, czy nieszczelność zaworu balastowego, mogą spowodować, że łódź zacznie „nabierać” wody, stanie się ciężka i przez to powolna.

Przykładowa akcja ratunkowa z użyciem łodzi wiosłowej BL 'belki'

Ósemka Węzeł Szotowy Węzeł Bramszotowy Węzeł Wantowy
Węzeł Kotwiczny Węzeł płaski Węzeł refowy Węzeł flagowy
Węzeł rzutkowy Węzeł Ratowniczy Węzeł Ratowniczy jako cuma Węzeł Rożkowy
Wyblinka Węzeł Knagowy Węzeł Cumowy rybacki Węzeł Cumowy żeglarski
Znaki zakazu oraz ostrzegawcze obowiązują na odległość podaną na obrzeżu znaku, licząc w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.

Znaki zakazu wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczy oraz mają kształt okrągły o średnicy 60 cm.

Kąpiel zabroniona Kąpiel zabroniona - szlak żeglowy Kąpiel zabroniona - most
Kąpiel zabroniona - spiętrzenie wody Kąpiel zabroniona - woda skażona Kąpiel zabroniona - woda pitna
Kąpiel zabroniona - hodowla ryb Skakanie do wody zabronione Strefa ciszy
  Znaki ostrzegawcze uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym i wskazują przyczynę niebezpieczeństwa. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkątów równobocznych, których wierzchołek skierowany jest ku górze. Długość jednego boku trójkąta wynosi 75 cm.
Wiry Niebezpieczna głębokość wody Nagły uskok Pale
Kamieniste dno Sieci rybackie Wodorosty Zimna woda
  Znaki informacyjne wskazują, że w pobliżu znaku znajdują się podane na znaku obiekty i urządzenia. Znaki informacyjne mają kształt prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm.
Plaża strzeżona Puntk medyczny Telefon

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Kąpielisko - wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki i uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystaniu w celach terapeutycznych, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Podziałem na kąpieliska i miejsca do kąpieli wyraźnie sprecyzowano, że tylko kąpieliska czyli miejsca wyznaczone uchwałą rady gminy, spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dyrektywy i są pod stałym nadzorem a kąpiel w nich jest w pełni bezpieczna.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli – wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, nie będący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli. Choć określenie to nie spełnia wymogów dyrektywy, prawodawca wprowadził to określenie, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa osobą kąpiącym się podczas zorganizowanego krótkotrwałego wypoczynku letniego (obozy, sezonowe ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne). Przewidziano możliwość nadzoru sanitarnego nad jakością wody w celu wyeliminowania zagrożeń zdrowotnych w czasie kąpieli, nie obciążając organizatorów dużymi kosztami inwestycyjnymi w infrastrukturę kąpieliska a tym samym umożliwia się korzystanie z wód do kąpieli małym podmiotom gospodarczym czy też organizacją.

Klasyfikacja wody w kąpielisku - przyporządkowanie wody w kąpielisku do odpowiedniej klasy, ze względu na jej właściwości, dokonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na podstawie jakości wody.

Profil wody w kąpielisku - zespół danych i informacji, dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających.

Sezon kąpielowy -okres określany przez radę gminy w uchwale, obejmuje okres między 15 czerwca a 30 września.

Na każdym kąpielisku strzeżonym są stanowiska ratownicze. Wiele osób nie wie co oznaczają flagi oraz sygnały dźwiękowe używane przez ratowników wodnych. Te informacje mogą być bardzo przydatne aby wiedzieć jak mamy się zachować.

Obowiązujące kolory flag informacyjnych:

- flaga biała – kąpiel dozwolona ( gdy flaga jest ściągana przez ratownika w trakcie dnia oznacza to akcję ratowniczą. Czynność ta ma na celu poinformowanie innych ratowników z oddalonych wieżyczek, o akcji ratowniczej. Ewentualnie można zamiast białej flagi włożyć czerwoną to również ma to samo znaczenie.)
- flaga czerwona – zakaz kąpieli

Warunki wywieszania flagi czerwonej
- temperatura wody wynosi poniżej 14 °C;
- widoczność jest ograniczona do 50 m;
- szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta
- występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi grzywami;
- występują silne prądy wsteczne;
- trwa akcja ratownicza;
- prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
- występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
- występują wyładowania atmosferyczne.

Sygnały dźwiękowe:
- dwa krótkie gwizdki - mają one kilka znaczeń :
a )baseny - upomnienie osób łamiących podstawowe zasady bezpieczeństwa.
b )wody śródlądowe i morskie - również upomnienie osób łamiących podstawowe zasady bezpieczeństwa lub poinformowanie innego ratownika o konieczności interwencji.( dotyczy zazwyczaj ratowników znajdujących się na łodzi )
- trzy gwizdki - one zawsze oznaczają to samo - akcję ratowniczą.