PŁYWALNIA

Pływalnia rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.

Na pływalniach minimalna ilość pełniących dyżur ratowników regulowana jest Rozporządzeniem MSW z dnia 23 stycznia 2012 r.

a) dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m – jeden ratownik wodny,

b) dysponującej nieckami basenowymi o długości 25–50 m – dwóch ratowników wodnych,

c) dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m – trzech ratowników wodnych;