WYPOSAŻENIE KĄPIELISKA – SPRZĘT MEDYCZNY

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne określa co powinno znajdować się w sprzęcie medycznym.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia załącznik tego aktu określa „wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które wyposaża się wyznaczone obszary wodne.” Dodatkowo pkt 2 mówi ,że „Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszcza się w łatwej do przenoszenia torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odblaskowymi, oznakowanej/oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub znakiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.”

Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych:

Sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
1. Ssak ręczny 1 szt.
2. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.
3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych 1 kpl.
4. Maska twarzowa dla dzieci i dorosłych po 1 szt.
5. Worek samorozprężalny 1 szt.
6. Maska tlenowa dla dorosłego 1 szt.
7. Maska tlenowa dla dziecka 1 szt.
8. Rezerwuar tlenowy 1 szt.
9. Wąsy tlenowe 1 szt.
10. Reduktor tlenowy 1 szt.
11. Butla tlenowa 1 szt.

Środki opatrunkowe:
1. Gaza jałowa 1 m2 1 szt.
2. Gaza jałowa 0,5 m2 2 szt.
3. Gaza jałowa 9×9 cm 5 szt.
4. Gaza jałowa 7×7 cm 5 szt.
5. Gaza jałowa 5×5 cm 10 szt.
6. Opaska elastyczna 12 cm 2 szt.
7. Opaska elastyczna 10 cm 2 szt.
8. Opaska elastyczna 8 cm 2 szt.
9. Opaska dziana 15 cm 5 szt.
10. Opaska dziana 10 cm 5 szt.
11. Opaska dziana 5 cm 5 szt.
12. Siatki opatrunkowe 1 kpl.
13. Opatrunki hydrożelowe schładzające 2 szt.
14. Przylepiec 1 szt.
15. Plaster z opatrunkiem 1 szt.
16. Chusta trójkątna 2 szt.
17. Opatrunek na głowę 3 szt.
18. Szyna usztywniająca – różne rozmiary 3 szt.
19. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 1 szt.
20. Kołnierz ortopedyczny pediatryczny 1 szt.
21. Koc termiczny 2 szt.
22. Rękawiczki jednorazowe 12 szt.
23. Maski ochronne 6 szt.
24. Nożyczki zakrzywione 1 szt.
25. Worek czerwony na odpady medyczne 2 szt.
26. Nosze ratunkowe 1 szt.

Leki:
1. Środek dezynfekujący 2 szt.
2. Spray na oparzenia 1 szt.
3. Środek do dezynfekcji rąk 1 szt.