SAMORATOWNICTWO

Wiry wodne

Wiry występują na różnych akwenach i mogą stanowić niebezpieczeństwo dla człowieka. Powstają gdy prąd wody napotyka na nierówności dna. Napór wody powoduje cofnięcie prądu wody i cykliczne powtarzanie się tego zjawiska powoduje powstanie zawirowania wody. Te najbardziej popularne w Polsce występują na rzekach i w pobliżu budowli hydrotechnicznych ( powstają na skutek zasysania wody przez ujście znajdujące się najczęściej w okolicy budowli hydrotechnicznej )

W przypadku gdy znajdziemy się w obrębie działania wiru należy płynąć z kierunkiem działania prądu wody. Siła odśrodkowa wiru powinna nas wynieść poza jego obszar. Należy utrzymywać pozycję poziomą względem wiru, im mniejsza powierzchnia ciała jest zanurzona tym lepiej. Im bliżej centrum wiru tym siła ssąca jest większa. W przypadku znalezienia się w centrum wiru i wypłynięcie na powierzchnię jest nie możliwe należy zachować spokój i poddać się działaniu wody. Należy zejść do dna i obić się pod kontem bardziej równoległym do dna. Wir ma kształt stożka rosnącego do góry. Przy zachowaniu konta odbicia około 45 stopni powinniśmy wypłynąć poza obrębem pracy wiru.

Wodorosty

Wodorosty – potoczna nazwa roślin wodnych o miękkich ciałach. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że pływanie wśród gęstej, często ślisko – galaretowatej roślinności do najprzyjemniejszych nie należy, nie wspominając już o bezpieczeństwie. W przypadku znalezienia się w miejscu obfitego wysypu wodorostów, należy przede wszystkim uniknąć zaplątania się w nie. Powyższe założenie osiągamy zwalniając swoje ruchu i czyniąc je mniej obszernymi. Należałoby wspomnieć, że należy utrzymywać jak najbardziej poziomą pozycję ciała względem płaszczyzny wody i płytkimi spokojnymi ruchami kierować się ze strony, która jest wolna od roślinności.

Gwałtowne i głębokie ruchy mogą spowodować zaplątywanie się w wodorosty, wyciągnięcie kończyny opanowanym ruchem nie sprawi tyle kłopotu ile sprawić może pęk roślin zaplątanych na nogach i rękach.

Miejsca bagniste

W przypadku gdy znajdziemy się w miejscu bagnistym i dojdzie do zapadania się kończyn dolnych, należy zachować spokój. Nie należy na siłę próbować wydostać się z bagna gdyż każde przeniesienie ciężaru na jedną z nóg powoduje, że zapada się szybciej. Należy znaleźć punkt wsparcia na suchym terenie i się go złapać, podciągając na rękach. Jeśli takiej możliwości nie ma należy obrócić się na plecy. Jest to najbardziej optymalna pozycja, która może uratować nam życie.

W przypadku ratowania innej osoby należy podejść, podczołgać się do skraju bagna, uważając żeby samemu nie wpaść w grząski grunt i podać zagrożonemu jakiś przedmiot umożliwiający wyciągnięcie go z bagna. Nie należy podawać bezpośrednio ręki gdyż poszkodowany może wciągnąć ratownika w miejsce bagniste.

Prądy wodne

Prądy wodne występują blisko zapór wodnych, w miejscach dopływów oraz przede wszystkim w morzach i oceanach. Można je porównać do rzek bez koryta i brzegów stałych i dna. Prądy wodne dzielimy na ciepłe, zimne oraz neutralne. Najczęściej powstają w wyniku pracy wiatru, ale na ich specyfikę ma również wpływ gęstość wynikająca z zasolenia czy różnicy temperatur.

W Polsce z niebezpiecznymi prądami mamy do czynienia w morzu Bałtyckim, z reguły nie są to szerokie prądy ale ich siła jest na tyle duża, że szybko wciąga w głąb morza. Najczęściej są to dodatkowo zimne prądy sprzyjające wychłodzeniu organizmu. Prąd najsilniejszy jest w jego środkowej części. Prąd wciągający w głąb morza rozlewa się na kształt leju który rozszerza się w głąb morza tracąc na sile nośnej.

W przypadku dostania się w obręb takiego wciągającego w morze prądu należy przede wszystkim zachować spokój. Naturalnym odruchem jest przyśpieszenie płynięcia co powoduje spięcie mięśni i szybsze zmęczenie. To nie sprzyja naszej sytuacji. Gdy znaleźliśmy się w miejscu działania prądu, należy ocenić w którym kierunku nas znosi. Rozpocząć spływanie w stronę lądu (niekoniecznie najkrótszą drogą) przecinając siłę nośną wody na ukos. Obrazuje to poniższy obrazek. Spływać należy pod kątem, zależącym od siły i szerokości prądu, nie najkrótszą drogą ponieważ na obrzeżach siła prądu jest mniejsza.

Samoasekuracja

Samo asekuracja jest bardzo ważnym zagadnieniem ratownictwa wodnego. Dotyczy ona zarówno bezpieczeństwa ratownika podczas niesienia pomocy innym jak i prowadzenia zajęć zorganizowanych w wodzie i indywidualnego treningu.

W Polsce takim koronnym sprzętem do samo asekuracji jest bojka SP i obecnie coraz częściej spotykamy się z pasami ratunkowymi typu węgorz. Niezależnie od tego czy zamierzamy przepłynąć jezioro w pław czy idziemy zmagać się z żywiołem na naprawdę dużej fali morza bałtyckiego, taki sprzęt będzie strzegł już naszego komfortu psychicznego, nie mówiąc już o jego przydatności w przypadku gdy przytrafi się nam skurcz mięśnia lubi osłabniemy. Nie wolno nigdy lekceważyć żywiołu którym się zajmujemy, i nie ważne jak czulibyśmy się pewnie sprzęt do samo asekuracji wypływając dalej od brzegu albo przepływając na drugą stronę jeziora należy mieć ze sobą.