GRUPY ZORGANIZOWANE

W Parkach Wodnych, czy pływalniach ratownicy pracują na swoich stałych stanowiskach. Jeśli regulamin obiektu stanowi inaczej, do grupy zorganizowanej może być przypisany ratownik. Oczywiście dodatkowo na uczestnikami nadzór sprawuje również ich opiekun. W przypadku braku opiekuna, grupa nie ma możliwości przebywania na niecce. Podobna sytuacje jest na kąpieliskach śródlądowych oraz nadmorskich. Każda grupa zorganizowana musi mieć swojego opiekuna. ( 1 opiekun na 15 osób ).

Niezależnie od przepisów i regulaminów panujących na danym wyznaczonym obszarze wodnym należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem osób korzystających z wypoczynku nad wodą, oraz dopasować czas kąpieli oraz maksymalną głębokość zanurzenia do warunków panujących (temperatury wody, stanu morza itp.)

Ratowniku podczas kąpania grup zorganizowanych powinien przestrzegać kilku zasad:

Przed rozpoczęciem kąpieli:

 • należy sprawdź wodę w miejscu w którym będą kąpać się uczestnicy koloni, obozu (czy na dnie nie ma przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu osób, czy jest odpowiednia głębokość oraz temperatura wody;
 • wraz z Tobą nad bezpieczeństwem grupy czuwa opiekun, jeśli go nie ma grupa, nie powinna korzystać z kąpieli;
 • przekaż kąpiącym podstawowe zasady korzystania z kąpieli:


  a) na jaką głębokość, ewentualnie jak daleko mogą oddalić się kąpiący. ( jeśli nie ma wyznaczonego brodzika );

  b) poinformuj o zasadach komunikacji i alarmowania ( jeden gwizdek – informacyjny (zwracasz uwagę) , dwa gwizdki – koniec kąpieli, seria krótkich gwizdków – akcja ratunkowa;

  c) jeśli jeden z uczestników kąpieli będzie chciał zanurkować, powinien Cię o tym poinformować;
 • uczestnicy kąpieli powinni mieć takie same oznaczenia w widocznym miejscu (czepki, chusty, opaski);
 • przed rozpoczęciem kąpieli robimy krótką rozgrzewkę;
 • ustawiamy uczestników w szeregu i kolejno odliczamy;

W trakcie kąpieli:

 • obserwuj grupę wraz z opiekunem;
 • reagujemy na wszystkie sygnały wzywania pomocy oraz gdy ktokolwiek zauważy i zaalarmuje o niebezpieczeństwie;
 • stanowczo i konsekwentnie reagujemy na każde złamanie ustalonych wcześniej zasad. Gdy osoba, grupa nie podporządkowuje się przerywamy kąpiel;
 • może się zdarzyć, że uczestnik osoba chce wyjść z wody wcześniej sygnalizuje to ratownikowi i opiekunowi przed odejściem;

Po zakończonej kąpieli:

 • ustawiamy wszystkich w szeregu i kolejno odliczamy;
 • dziękujemy za zastosowanie się do zasad i w nagrodę wydłużamy kolejną kąpiel o 1 minutę;

Oczywiście jest to przykładowy schemat postępowania z grupami zorganizowanymi. Nasz model może być przez Was modyfikowany.