Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej PomocyZapraszamy na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ( KPP) oraz re certyfikację KPP w Łodzi. Zapisy na kurs trwają przez cały rok. Możemy zorganizować szkolenie w wybranym przez Państwa terminie oraz mieście. Kurs rusza po zebraniu minimum 10 osób. Organizatorem kursu jest portal naszwopr.pl oraz firma Fantoman.

CENA : 650 ZŁ
RE CERTYFIKACJA : 250 ZŁ

Szczegóły pod numerem tel. 607 303 608 lub na maila: info@naszwopr.pl

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy przesyłać na adres e-mail : info@naszwopr.pl ( Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy, z dopiskiem Kurs KPP lub re certyfikacja KPP. )

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Celem kursu KPP jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (PSP, OSP, Policji, WOPR itp.) do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi Zakładów opieki zdrowotnej.

Szkolenie trwa 66h dydaktycznych: 25 godzin teoretycznych | 41 godzin praktycznych

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Program Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:
 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne;
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia;
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu;
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe;
 5. Poszkodowany nieprzytomny;
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne);
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną;
 8. Wstrząs;
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie;
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn;
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru;
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka;
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia;
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych;
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Kurs zawsze dostosowujemy do wymagań kursantów i zadowoleniu klienta. W trakcie kursów używamy takich efektów jak :

– automatycznie wypływająca sztuczna krew z ran ,

– Sztuczne rany ,

– Dym,

– symulacje w aucie oraz innych miejscach poza pomieszczeniami,

Kurs jest zakończony egzaminem państwowym z wydaniem zaświadczeń i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zapraszamy również na Kurs RATOWNIKA WODNEGO.