kolo ratunkowe

Koło ratunkowe to najlepiej znany sprzęt ratowniczy. W ostatni latach użycie koła w ratownictwie wodnym znacznie spadło. Nie oznacza to, że przeszło do lamusa i nie jest wykorzystywane przy ratowaniu ludzi. W dzisiejszych czasach mamy wiele odmian kół ratunkowych. Są to tradycyjne koła z linką lub bez jak i koła ślizgowe z linką lub bez. Wykonane są z różnych materiałów. Najczęściej jednak spotykanym jest masywne koło plastikowe w kolorze pomarańczowym z liną o długości do 50 m.

Koło ratunkowe stosuje się na:

 • kąpieliskach zlokalizowanych nad jeziorami, zwłaszcza z pomostami;
 • kąpieliskach zlokalizowanych nad rzeką;
 • odwojach;
 • na basenach;
 • przy zabezpieczaniu imprez na wodach;
 • jednostkach pływających;
 • budowlach znajdujących się blisko zbiorników wodnych.

Wymiary atestowanych kół ratunkowych:

 • ciężar 2,5 kg do 4 kg
 • średnica zewnętrzna 65 cm do 75 cm
 • średnica wewnętrzna 40 cm do 45 cm

Akcja ratunkowa z użyciem koła ratunkowego na kąpieliskach zlokalizowanych nad jeziorami i na basenach.

Koło ratunkowe jest bardzo proste w użytkowaniu, choć wymaga trochę praktyki. Stojąc bokiem do kierunku rzutu, wykonujemy duży zamach w tył, następnie energicznym ruchem wykonujemy rzut w kierunku tonącego. Rzut należy wykonać prostą ręką, trzymając za linkę przymocowaną do koła ( w przypadku braku linki trzymamy bezpośrednio koło ). W trakcie rzutu podnosimy stopniowo koło ku górze. Koło będzie lecieć płasko i powinno spaść przed tonącym, aby mógł się złapać. Ze względu na twardość i wagę koła nie wolno rzucać bezpośrednio na tonącego. Jeżeli koło było na lince to przyciągamy tonącego do brzegu, jeżeli nie to zaraz po rzucie dopływamy do tonącego i holujemy go do brzegu.

Koło ratunkowe – Akcja ratunkowa na jednostkach pływających

Rzut z jednostek pływających ( np. łódź BL ) musimy wykonać z bliskiej odległości ze względu na trudności w wykonaniu dalekiego rzutu oraz ze względu na ruchome podłoże. Należy podpłynąć jak najbliżej tonącego i wyrzucić w jego kierunku koło. Jeżeli koło jest na lince (zalecane) to można rzucić za tonącego aby w niego nie trafić, tak aby linka przechodziła przez niego i ciągnąć z linkę naprowadzimy na niego koło.

Jeżeli na jednostce pływającej mamy koło bez linki to rzucamy je w kierunku tonącego i jeden ratownik skacze za kołem aby zabezpieczać tonącego i doholować go do jednostki pływającej, na którą zostanie podjęty.

Koło ratunkowe – Akcja ratunkowa na wodach szybko płynących

Na wodach szybko płynących używamy tylko i wyłącznie kół na lince. Tak jak w poprzednich przypadkach rzucamy kołem jak najbliżej poszkodowanego. Musimy pamiętać aby wziąć poprawkę na fakt, że poszkodowany będzie się przemieszczał. Jest on bowiem w wodzie, która ma silny nurt. Tak więc nasz rzut musi być bardzo precyzyjny. Ewentualnie możemy rzucić kołem w takie miejsce aby siłą prądu wody koło przemieściło się do poszkodowanego.

Ważne informacje !

 • akcja z użyciem koła jest bardzo szybka
 • stale musimy obserwować poszkodowanego
 • szczególną uwagę należy zwrócić na rzut kołem