ILS

Międzynarodowa Federacja Ratunkowa składająca się z krajowych wodnych organizacji ratujących życie (znane federacjami członkowskimi ) z całego świata.

Jak uzyskać legitymację ILS?

Legitymację międzynarodową International Life Saving może uzyskać ratownik, starszy ratownik oraz instruktor WOPR.

W celu uzyskania międzynarodowej legitymacji ILS należy wypełnić wniosek i dołączyć:

 • dwie fotografie,
 • kserokopię legitymacji ratowniczej, stron z: danymi, ważnością, ze stopniem,
 • dowód wpłaty 50 euro (w złotych, po średnim kursie NBP z danego dnia) na konto WOPR: ING Bank Śląski S. A. 19 1050 1025 1000 0022 5209 0457.

Czas oczekiwania na legitymację około 2 m-cy

W formularzu należy zaznaczyć tylko pozycję International Lifesaver (former FIS Lifesaver) lub International Instructor (Former FIS Moniteur)

Cele ILS

ILS współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, aby zapobiec utonięciom, wspiera organizacje zajmujące się ratowaniem życia na całym świecie. Do celów szczególnych należą:

 • opracowanie najlepszych praktyk aby zapobiegać utonięciom. Rozwój ratonictwa wodnego oraz technik reanimacyjnych;
 • nauczanie związanie z ratownictwem i tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, które wymieniają się technikami i doświadczeniami;
 • wymiana doświadczeniami medycznymi i naukowymi w dziedzinie ratownictwa wodnego i zapobiegania utonięciem;
 • zachęcanie do prowadzenia szkoleń i rozwóju standardów dostępnych na całym świecie;
 • rozszerzenie nauki i działania ILS we wszystkich miejscach na świecie oraz rozwój komunikcji i współpracy z innymi humanitarnymi organami międzynarodowymi;
 • promowanie jednolitości sprzętu, informacji, symboli i prawa do kontroli w kręgu środowiska wodnego;
 • organizowanie międzynarodowych zawody z zakresy ratownictwa wodnego i zawodów ratujący życie, aby wzbudzić zainteresowanie konkurencjami, aby poprawić swoją zdolność i gotowość do ratowania ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie, w środowisku wodnym;
 • organizowanie kongresów międzynarodowych w celu tworzenia więzi przyjaźni, solidarności i współpracy między członkami i innych organanami międzynarodowmi, które realizują te same cele humanitarne;
 • zbieranie środkó zapobiegających zanieczyszczaniu wód i plaż i innych elementów, które są niebezpieczne dla społeczeństwa i użytkowników środowiska wodnego.