naszWOPR - Portal ratownictwa wodnego
Kurs Ratownika wodnego i Instruktora ratownictwa wodnego
Kurs Ratownika wodnego i Instruktora ratownictwa wodnegoPortal naszwopr.pl wraz z firmą Sport Academy organizują kursy na Ratownika wodnego oraz na Instruktora z zakresu ratownictwa wodnego.

Kursy na ratownika wodnego:

- Łódź - trwają zapisy
- Wrocław - trwają zapisy
- Zakopane - trwają zapisy

Kurs na Instruktora ratownictwa wodnego:

- Radomsko - trwają zapisy

Więcej informacji o kursach z w/w miast w Aktualne kursy i szkolenia.


Jeśli jesteś zainteresowany/na kursem w swoim mieście napisz do nas na adres redakcja@naszwopr.pl.
Więcej informacji na temat kursów i ich cen znajdziesz w dziale Kursy i szkolenia.

Kurs na Ratownika Ratownictwa Wodnego

W myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu;

Wymagania przystąpienia do kursu na stopień Ratownika wodnego

Szkolenie na stopień Ratownika Wodnego realizowane przez Sport Academy może być osoba, która:

1. Jest pełnoletnia (osoba niepełnoletnia może być uczestnikiem kursu, pod warunkiem, że w dniu egzaminu końcowego, będzie miała ukończony 18 rok życia; w przypadku takiej osoby wszelkie dokumenty muszą zostać dodatkowo podpisane przez opiekuna prawnego).

Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.

Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia.

2. Dokonała wpłaty zaliczki na poczet kosztów kursu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

3. Pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny polegający na:

- Przepłynięciu dystansu 200 metrów bez zatrzymania stylem dowolnym w tym 50 m na plecach
- Przepłynięciu 15 metrów pod lustrem wody.

Kurs na Instruktora Ratownictwa wodnego.

Wymagania przystąpienia do kursu na stopień Instruktor Ratownictwa wodnego

Szkolenie na stopień Instruktora Ratownictwa Wodnego realizowane przez Sport Academy może być osoba, która:

1. Jest pełnoletnia.

2. Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.

4. Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia.

5. Dokonała wpłaty, pełnej wysokości ceny kursu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

6. Przedstawiła dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku, gdy do szkolenia na stopień Instruktora Ratownictwa wodnego zakwalifikowana została osoba, która nie ukończyła szkolenia ratowników wodnych, zdaje ona egzamin wstępny, polegający na wykonaniu zadań praktycznych egzaminu na stopień ratownika wodnegoCopyright naszwopr.pl © 2017

Design by TooTim.pl

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2015 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

kurs ratownika wodnego, kurs instruktora ratownictwa wodnego, wopr, kursy wopr, szkolenia wopr, ratownictwo wodne, nauka pływania, instruktorzy wopr, portal ratownictwa wodnego