naszWOPR - Portal ratownictwa wodnego
Kurs ratownika wodnego oraz kurs instruktora wodnego, szkolania WOPR, Pokazy ratownictwa wodnego

Dzięki współpracy z firmą SPORT ACADEMY organizujemy liczne kursy i szkolenia.

Firma SPORT ACADEMY jest jednym z pierwszych podmiotów, który uzyskał zezwolenie od Ministra Spraw Wewnetrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego. Dzięki, współpracy z naszym portalem oraz wykwalifikowaną kadrą w zakresie ratownictwa prowadzimy kursy :

- na stopień Ratownika Wodnego;

- Instruktora Ratownictwa Wodnego;

- oraz kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;

- szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego;

- pokazy ratownictwa wodnego;

W zakładkach obok znajdują się wszystkie wytyczne, które trzeba spełnić aby być uczestnikiem konkretnego kursu.

Więcej informacji:

e-mail: redakcja@naszwopr.pl
e-mail: info@sp-academy.pl

Kursy: Ratownik wodny

W myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu;

Wymagania przystąpienia do kursu na stopień Ratownika wodnego

Szkolenie na stopień Ratownika wodnego realizowane przez Sport Academy może być osoba, która:

1. Jest pełnoletnia (osoba niepełnoletnia może być uczestnikiem kursu, pod warunkiem, że w dniu egzaminu końcowego, będzie miała ukończony 18 rok życia; w przypadku takiej osoby wszelkie dokumenty muszą zostać dodatkowo podpisane przez opiekuna prawnego).

Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.

Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia.

2. Dokonała wpłaty zaliczki na poczet kosztów kursu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

3. Pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny polegający na:

- Przepłynięciu dystansu 200 metrów bez zatrzymania stylem dowolnym w czasie 4 minut i 15 sekund.
- Przepłynięciu 15 metrów pod lustrem wody.

Materiały do ściągnięcia

- Formularz zgłoszeniowy

- Zaświadczenie lekarskie

Więcej informacji:

e-mail: redakcja@naszwopr.pl
e-mail: info@sp-academy.pl

Kursy: Instruktor Ratownictwa wodnego

Wymagania przystąpienia do kursu na stopień Instruktor Ratownictwa wodnego

Szkolenie na stopień Instruktora Ratownictwa wodnego realizowane przez Sport Academy może być osoba, która:

1. Jest pełnoletnia.

2. Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.

4. Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia.

5. Dokonała wpłaty, pełnej wysokości ceny kursu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

6. Przedstawiła dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku, gdy do szkolenia na stopień Instruktora Ratownictwa wodengo zakwalifikowana została osoba, która nie ukończyła szkolenia ratowników wodnych, zdaje ona egzamin wstępny, polegający na wykonaniu zadań praktycznych egzaminu na stopień ratownika wodnego

Materiały do ściągnięcia

- Formularz zgłoszeniowy

- Zaświadczenie lekarskie

Więcej informacji:

e-mail: redakcja@naszwopr.pl
e-mail: info@sp-academy.pl

Portal naszwopr.pl przy współpracy z firmą FANTOMAN organizuje kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Recertyfikacji dla ratowników wodnych, strażaków oraz innych osób uprawnionych. Kursy organizowane są w całej Polsce. Kursy organizowane są w Łodzi natomiast po zebraniu 12 osób możemy dojechać w każde miejsce w Polsce.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Firma FANTOMAN posiada zgodę wojewody Kujawsko Pomorskiego na prowadzenie kursów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ( KPP) oraz Recertyfikację KPP.

Więcej informacji:

e-mail: redakcja@naszwopr.pl
e-mail: info@fantoman.pl

Organizujemy szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego.

Oferujemy Państwu 3 rodzaje szkoleń.

Szkolenie I

Szkolenie przygotowujące do kursu na młodszych ratowników wodnych – 10 godz., ( minimum 8 osób ) + wejście na basen

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:
- przepłynie dystans 200 m ( jak na Kartę pływacką ),
- przepłynie dystans 5 m pod lustrem wody,
- przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach oraz na plecach ( sama praca nóg - 50 m, 25 każdym stylem )

Szkolenie II

Szkolenia przygotowujące do kursu na ratownika wodnego – 10 godz., ( minimum 8 osób ) + wejście na basen

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:
- przepłynie, stylem dowolnym dystans 100 m w czasie do 1: 50sek,
- przepłynie dystans 15 m pod lustrem wody,
- przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach oraz na plecach ( sama praca nóg - 100 m, 50 każdym stylem )

Szkolenie III

Profesjonalne szkolenie dla ratowników wodnych – 20 godz., ( minimum 8 osób ) + wejście na basen

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia oraz zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

- przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 9 min.,
- przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem 1 – go przedmiotu leżącego na dnie,
- przepłynięcie, po skoku startowym ze słupka sposobem ratowniczym z głową nad powierzchnią wody dystansu 50 m
- holowanie tonącego na dystansie 75 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania ( każdym po 25 m )

UWAGA!!!! – Istnieje możliwość łączenia szkoleń. Oraz dopasowania szkoleń do Państwa potrzeb.

Portal naszwopr.pl orgazniuje pokazy z zakresu ratownictwa wodnego. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę ratowników wodnych z wieloletnim doświadczeniem. Posiadamy profesjonalny sprzęt.

Więcej informacji:

e-mail: redakcja@naszwopr.pl

KURS RATOWNIKA WODNEGO

Kursy organizowane są na terenie całej Polski. Cena szkolenia obejmuje 63 godziny dydaktyczne ( 43h praktyki oraz 20h teorii )

- Zajęcia teoretyczne
- Zajęcia praktyczne
- Materiały dydaktyczne
- Egzamin oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu RATOWNIKA WODNEGO

Miejsce i cena:

- Łódź - prosimy o kontakt e-mail
- Wrocław - prosimy o kontakt e-mail
- Zakopane - prosimy o kontakt e-mail

Szkolenia na ratownika wodnego odbędą się niezwłocznie po zapisaniu się minimum 8 osób

Terminy kursów i szkoleń można zobaczyć w kategorii artykułów Kursy i szkolenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURS INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO

Cena szkolenia obejmuje 38 godzin dydaktycznych (22h praktyki oraz 16h teorii)

- Zajęcia teoretyczne
- Zajęcia praktyczne
- Materiały dydaktyczne
- Egzamin oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO

Miejsce i cena:

- Radomsko - prosimy o kontakt e-mail

Szkolenie na Instruktora Ratownictwa wodnego odbędzie się niezwłocznie po zapisaniu się minimum 6 osób.

Terminy kursów i szkoleń można zobaczyć kategorii artykułów Kursy i szkolenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY ( KPP) I RECERTYFIKACJA KPP

Cena kursu obejmuje 66 godzin dydaktycznych

- Zajęcia teoretyczne
- Zajęcia praktyczne
- Materiały dydaktyczne
- Egzamin oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP lub Recertyfikacji.

Miejsce i cena:

- Łódź - prosimy o kontakt e-mail

Kurs KPP odbędzie się niezwłocznie po zapisaniu się minimum 12 osób. Możemy dojechać w każde miejsce w Polsce.

Terminy kursów i szkoleń można zobaczyć kategorii artykułów Kursy i szkolenia.Copyright naszwopr.pl © 2018

Design by TooTim.pl

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2015 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

kurs ratownika wodnego, kurs instruktora ratownictwa wodnego, wopr, kursy wopr, szkolenia wopr, ratownictwo wodne, nauka pływania, instruktorzy wopr, portal ratownictwa wodnego