Kurs ratownika wodnego

0
533
views

Zapraszamy na kurs oparty na programie szkoleniowym zatwierdzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na stopień Ratownika Wodnego. Zapisy na kurs trwają przez cały rok. Kursy ruszają w kwietniu każdego roku ( minimalna ilość osób to 8 ).

Organizatorem kursu jest portal naszwopr.pl oraz Fundacja Wodna Służba Ratownicza.

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy przesyłać na adres e-mail : info@naszwopr.pl ( Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy, z dopiskiem Kurs ratownika wodnego w Łodzi. )

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne na basenie i wodach otwartych w zakresie 63 h.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nasz adres e-mail : info@naszwopr.pl lub tel. 607 303 608

Kurs na Ratownika wodnego

W myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu;

Wymagania przystąpienia do kursu na stopień Ratownika wodnego

Szkolenie na stopień Ratownika wodnego realizowane przez Sport Academy może być osoba, która:

  1. Jest pełnoletnia (osoba niepełnoletnia może być uczestnikiem kursu, pod warunkiem, że w dniu egzaminu końcowego, będzie miała ukończony 18 rok życia; w przypadku takiej osoby wszelkie dokumenty muszą zostać dodatkowo podpisane przez opiekuna prawnego).

Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.

Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia.

  1. Dokonała wpłaty zaliczki na poczet kosztów kursu ? najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
  2. Pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny polegający na:
  • Przepłynięciu dystansu 200 metrów bez zatrzymania stylem dowolnym w tym 50 m na plecach w czasie 4 minut i 15 sekund.
  • Przepłynięciu 15 metrów pod lustrem wody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here